Plats de 2 arpes sense pas de barra

Plats de 2 arpes sense pas de barra: KT, KTPG, KTPN, KS, KSC

Veure fitxa tècnica