Accessoris

garras blandas

Grapes toves

Les grapes toves se solen utilitzar per operacions d’acabat, ja que garanteixen unes toleràncies de concentricitat més estretes que les grapes dures. Les grapes toves és tornegen al diàmetre d’amarratge de la peça i s’alleugeren de pes en funció de la peça que han d’amarrar.

Veure

garras duras

Garres dures

Les garres dures s’utilitzen normalment per a primeres operacions, ja que no garanteixen estretes toleràncies de concentricitat. Estan tractades tèrmi cament per assolir una major duresa i solen presentar un dentat en les zones de contacte amb la peça per evitar que aquesta s’esmunyi axialment.

Veure

portaplatos

Porta plats

Fabriquem adaptacions a màquina segons norma estàndard o segons les necessitats del nostre client.

Veure fitxa

garras duras

Femelles en T

Femelles en T a medida, autoblock, kitagawa…

Veure fitxa