Garres dures

Les garres dures s’utilitzen normalment per a primeres operacions, ja que no garanteixen estretes toleràncies de concentricitat. Estan tractades tèrmi cament per assolir una major duresa i solen presentar un dentat en les zones de contacte amb la peça per evitar que aquesta s’esmunyi axialment.

garras blandas

Garres dures a medida

Veure fitxa

garras blandas

Garres dures Autoblok

Veure fitxa

garras blandas

Garres dures Hidram

Veure fitxa

garras blandas

Garres dures Kitagawa

Veure fitxa