Grapes toves

Les grapes toves se solen utilitzar per operacions d’acabat, ja que garanteixen unes toleràncies de concentricitat més estretes que les grapes dures. Les grapes toves és tornegen al diàmetre d’amarratge de la peça i s’alleugeren de pes en funció de la peça que han d’amarrar.

garras blandas

Grapes toves a medida

Veure fitxa

garras blandas

Grapes toves Autoblok

Veure fitxa

garras blandas

Grapes toves Hidram

Veure fitxa

garras blandas

Grapes toves Kitagawa Strong

Veure fitxa